ประวัติส่วนตัวนายณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน หมู่เรียน 56/17 รหัสประจำตัวนักศึกษา 564145211 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ - นามสกุล : นายณัฐวุฒิ   ทองดอนเหมือน

ชื่อเล่น : ติน   อายุ :  21 ปี

วันเดือนปีเกิด : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2537

ที่อยู่ : 146/1 หมู่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จ.นครปฐม

กำลังศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คอมพิวเตอร์ (ค.บ.5ปี)

หมู่เรียน 56/17    รหัสประจำตัวนักศึกษา :    564145211e-mail :   tinsgtks@gmail.com    เบอร์โทร : 084-9778195

Facebook : Kru Nattawut  Line : tin_cit

ประวัติการศึกษาอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จบจากโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)
ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จ.นครปฐม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จบจากโรงเรียนคงทองวิทยา

ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จ.นครปฐม
ปัจจุบัน
กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คอมพิวเตอร์ (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่3